โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

12 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ