โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นักวิชากาารสาธารณสุข นักจิตวิทยาคลินิก พนักงานขับรถยนต์

22 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 1 อัตรา

นักวิชากาารสาธารณสุข 2 อัตรา

นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา


ไฟล์แนบ