โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

18 สิงหาคม 2566

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2566


ไฟล์แนบ