โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

7 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการประเมิยบุคคล เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแระเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทัยธานร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


ไฟล์แนบ