โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

3 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา


ไฟล์แนบ