โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม

5 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม


ไฟล์แนบ