โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

9 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยให้มารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 19 มิถุนายน 2566


ไฟล์แนบ