โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


ไฟล์แนบ