โรงพยาบาลอุทัยธานี

ขยายเวลาการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

24 พฤษภาคม 2566

ขยายเวลาการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


ไฟล์แนบ