โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ระเบียบวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ

22 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเือกสรรเป็นพนักงานราชการ ระเบียบวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง


ไฟล์แนบ