โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และตำแหน่งพนักงานเปล

9 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และตำแหน่งพนักงานเปล


ไฟล์แนบ