โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

27 เมษายน 2566

โรงพยาบาลอุทัยธานีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

                    1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    กลุ่มงานบริหารทั่วไป      จำนวน 1 อัตรา

                    2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        กลุ่มงานพัสดุ               จำนวน 1 อัตรา

        โดยกำหนดรับสมัครฯ วันที่ 12 – 19  พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑ ต่อ ๔๕๒ หรือทาง Website https://uth.moph.go.th


ไฟล์แนบ