โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักจิตวิทยา

5 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักจิตวิทยา


ไฟล์แนบ