โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา


ไฟล์แนบ