โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักจิตวิทยาและพนักงานประจำห้องยา

8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักจิตวิทยาและพนักงานประจำห้องยา


ไฟล์แนบ