โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

31 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ