โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ