โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ