โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

23 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ