โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

12 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2565


ไฟล์แนบ