โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

5 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลอุทัยธานี  ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นายช่างเทคนิค พนักงานธุรการ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 


ไฟล์แนบ