โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2 กันยายน 2565

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565


ไฟล์แนบ