โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

17 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ไฟล์แนบ