โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

5 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการโดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานัี


ไฟล์แนบ