โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


ไฟล์แนบ