โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราการ ระเบียบวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

27 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราการ ระเบียบวิธีการสอบ และกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 


ไฟล์แนบ