โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

17 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการและกำหนด วัน  เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน


ไฟล์แนบ