โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

16 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


ไฟล์แนบ