โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

13 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไฟล์แนบ