โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

4 พฤศจิกายน 2562

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 90106 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


ไฟล์แนบ