โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

2 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไฟล์แนบ