โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไฟล์แนบ