โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง

23 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง


ไฟล์แนบ