โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชายและหญิง)

11 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชายและหญิง)


ไฟล์แนบ