โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง

8 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4ตำแหน่ง

 


ไฟล์แนบ