โรงพยาบาลอุทัยธานี

งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี จำกัดคนเฝ้า 1 คน ต่อ 1 เตียง

11 มกราคม 2564