โรงพยาบาลอุทัยธานี

เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

24 เมษายน 2563

ขอเชิญประชาชนประชาชน  ร่วมบริจาคโลหิตในช่วงโควิต-19

สามารถบริจาคได้ที่  ธนาคารเลือด ชั้น  2  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอุทัยธานี  

เปิดบริการทุกวัน  เวลา   08.00 - 16.00 น.