โรงพยาบาลอุทัยธานี

งดเยี่ยมไข้และงดนำอาหารมาเยี่ยมผู้ป่วยทุกรณี

9 เมษายน 2563

 

‼️ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี‼️
✨ขอความร่วมมือผู้มารับบริการทุกท่าน✨
????‍♀️งดเยี่ยมไข้ และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี????‍♀️
(จำกัดเฝ้า 1 คน 1 เตียง)

โรงพยาบาลอุทัยธานีธานีต้องขออภัยในความ่สะดวกด้วยนะคะ