โรงพยาบาลอุทัยธานี

แบบทดสอบ COVID-19 ด้วยตนเอง

3 เมษายน 2563

เชิญพี่ๆเพื่อนๆทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่  

ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้ ????

http://rajavithi.emergencymed.net/corona/ แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง