โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.อำนาจ สุขรื่น

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00