โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


แพทย์หญิงทิพย์กมล ปราชญ์สุชนัย

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
SMC โสต ศอ นาสิก วันจันทร์, 16:30 - 20:30