โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
จักษุ วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
SMC จักษุจอประสาทตา วันพุธ, 16:30 - 20:30