โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.อัจฉรีย์ เสรีศิริวัฒนา

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมทั่วไป วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00