โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.ปนัดดา ศรีวิชิต

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
จิตเวชทั่วไป วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
จิตเวชผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
จิตเวชเด็ก วันพุธ, 09:00 - 12:00