โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
จิตเวชทั่วไป วันจันทร์, วันพุธ, 09:00 - 12:00