โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกแพทย์แผนจีน

4 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลินิกแพทย์แผนจีน

การรักษาแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเป็นหลัก ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะได้รับผลดีจากการรักษาในศาสตร์แพทย์แผนจีน

โรค อาการที่สามารถรักษาได้โดยการแพทย์แผนจีน