โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ (ยา Dextran ๗๐ ๐.๑% + hypromelose ๐.๓% eye drop ,ยา Dorzolamide HCl eye drop ๒ % ,ยา Latanoprost eye drop ๐.๐๐๕% ,ยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘ % eye drops) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ (ยา Dextran ๗๐ ๐.๑% + hypromelose ๐.๓% eye drop ,ยา Dorzolamide HCl eye drop ๒ % ,ยา Latanoprost eye drop ๐.๐๐๕% ,ยา Sodium Hyaluronate ๐.๑๘ % eye drops) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ