โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ (ยา Insulin glargine ๓๐๐ iu/ml, ๑.๕ ml prefilled pen ,ยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ ml/,๑ L bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ (ยา Insulin glargine ๓๐๐ iu/ml, ๑.๕ ml prefilled pen ,ยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ ml/,๑ L bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ