โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ