โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๒ รายการ (ยา Dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule , ยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet)

23 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๒ รายการ (ยา Dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule , ยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet)


ไฟล์แนบ